Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie

dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w

zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie

podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na

ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub

całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak

i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom

ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką

prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w touchwear.eu

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych touchwear.eu (dalej ADO), czyli

odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Go Up Media Girl Grażyna Olbrych

Lipowa 5

05-530 Obręb

NIP 521 300 40 074, REGON 142257536


II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących

przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono:

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004

r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.

1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych

należą:

1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim

komputerem, a touchwear.eu jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez

możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją

umowy kupna- sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i

przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich

bezpieczeństwa.

4. System IT touchwear.eu oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie

standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie

ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w

touchwear.eu dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na

ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz

czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie

lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu

złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany

klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć

całkowicie dane z touchwear.eu.

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W trakcie rejestracji prosimy o:

5. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu

sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

6. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –

niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

7. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z

touchwear.eu

8. 692403777 – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy

(wymagany przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do

realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów

częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

9. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia

dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

10. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –

niezbędny do zaadresowania przesyłki;

11. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

12. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy

(wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny

adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o

podanie:

13. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania

przesyłki;

14. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –

niezbędny do zaadresowania przesyłki;

15. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru

niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie

dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu

zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

16. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu

sprzedaży;

17. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –

niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez touchwear.eu i

następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy

przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego

będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego

rodzaju przesyłki przekazywane są :

a. b. c.

Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000- 73-13)

Siódemka SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000384905, NIP: 525-250-77- 06 )

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-

289-50-61)

2. imię i

dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu

księgowego:

nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony

a. Power Blue Media SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000281947, NIP: 898- 16-

47-572) operatora serwisu ifirma.pl

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu

płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają

zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub

przechowywane przez touchwear.eu.

touchwear.eu współpracuje z następującymi operatorami płatności:

1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495)

operatora

serwisu payu.pl

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego

następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze

stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w

procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-

mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z touchwear.eu, z których w

każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w touchwear.eu lub

klikając link anulujący

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

1. Vercom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000535618, NIP:

7811765125) operatora serwisu EmailLabs

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam

niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z

nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną

niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost

nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub

obowiązku prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są

automatycznie po wejściu na touchwear.eu

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta touchwear.eu

W ramach touchwear.eu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są

plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu

końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu

ich usunięcia przez Klienta.

W ramach touchwear.eu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

18. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w

ramach touchwear.eu; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do

usług wymagających uwierzytelniania;

19. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach touchwear.eu

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych touchwear.eu

20. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta

ustawień i personalizację interfejsu touchwear.eu © eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści

reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików

cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja

przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy

swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies

pochodzących z touchwear.eu nie możemy zagwarantować jego poprawnego

działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po

zakończeniu odwiedzin w touchwear.eu chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez

ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej

przeglądarki internetowej.

A. touchwear.eu (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta touchwear.eu automatycznie gromadzi w

logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z

touchwear.eu. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą:

typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej,

rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres

wejścia na touchwear.eu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji

touchwear.eu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i

stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania

błędów systemowych.

touchwear.eu lkorzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:

0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z

siedzibą w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają

bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden

sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. touchwear.eu (cookies)

touchwear.eu wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych

umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia touchwear.eu l

rozpoznania Ciebie i dostosowania touchwear.eu do Twoich potrzeb.

touchwear.eu wykorzystuje cookies do:

21. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po

czym

cookie jest kasowane);

22. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej

aktywności, po czym cookie jest kasowane);

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania touchwear.eu l (sesja trwa 30

dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania touchwear.eu;

(sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

3. personalizowania wyglądu touchwear.eu przez wyświetlanie produktów, które

algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty

jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów,

producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone

bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 3 0 d n i od ostatniej

aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych

umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez

touchwear.eu źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na

urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i

świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie

zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby

te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i

stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania

błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie

jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych

umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez touchwear.eu

oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z

wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na

urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i

świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie

zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby

te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i

stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania

błędów systemowych.

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie

jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

touchwear.eu korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i

znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą

zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej touchwear.eu

lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

touchwear.eu bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie

odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację

każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji,

czy chcesz akceptować ich cookies.

touchwear.eu wykorzystuje skrypty następujących partnerów: 1. Google Inc. z

siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów touchwear.eu

touchwear.eu bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie

starannie weryfikuje zamieszczanie w touchwear.eu linki do innych stron

internetowych. touchwear.eu nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony

prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron.

Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i

samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje

Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom

państwowym, touchwear.eu dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez

prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym

podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego

obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą

być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-

rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie,

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi

podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard

ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich

wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku

Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności touchwear.eu

touchwear.eu zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie

wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne

funkcjonowania touchwear.eu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od

minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie touchwear.eu powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy

rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem

http://touchwear.eu/polityka-prywatnosci.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych

masz prawo do:

1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3. dostępu do danych osobowych;

4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

5. przenoszenia danych osobowych;

6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci

pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować

samodzielnie.

IX. Kontakt

touchwear.eu kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w

szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i

bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail golbrych777@gmail.com.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie
możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail
golbrych777@gmail.com

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Go Up Media Girl Grażyna Olbrych
Lipowa 5
05-530 Obręb
NIP 521 300 40 074, REGON 142257536

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl